Voordracht nieuwe voorzitter

feb 172017
 

Michelle Borm

*English below*

Voordracht nieuwe voorzitter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november 2016 heeft onze huidige ARC voorzitter Nick Gale aangegeven dat hij aan het eind van dit rugbyseizoen aftreedt. Hij zal tijdens de ALV, die in mei 2017 wordt gehouden, de voorzittershamer overdragen aan zijn opvolger.

Het bestuur wil snel een nieuwe voorzitter voordragen aan onze mooie club. De afgelopen maand heeft het bestuur hiervoor alle ARC-ers de kans gegeven om zich kandidaat te stellen voor deze uitdagende en inspirerende functie.

Uit de aanmeldingen is één naam naar voren gekomen: Michelle Borm. Op de volgende ALV zal de huidige secretaris en All Blues speelster door het bestuur worden voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Amstelveense Rugby Club.

Michelle is sinds 2010 lid van ARC, spelend bij het damesteam, toen nog als cluster met Almere Bulldogs. Vanaf 2012 speelt ze in het succesvolle cluster met RC Hilversum de ‘All Blues’, waarvan zij ook 3 jaar captain was. Met dit team is ze afgelopen jaar gepromoveerd naar de Ereklasse. Sinds 26 juni 2012 is ze actief in het bestuur als secretaris.

Per acclamatie kan Michelle verkozen worden door de leden. Wij hopen jullie daarom te mogen verwelkomen op de aankomende ALV.

Voor nadere informatie zijn de bestuursleden beschikbaar.

****************************************************************************************************************************************************

Nomination of a New Chairman

During the Algemene Ledenvergadering in November 2016, our current ARC Chairman Nick Gale stated that he is resigning at the end of this rugby season. During the ALV to be held in May 2017, he will transfer the Chairman’s gavel to his successor.

The board want to quickly nominate a new Chairman for our great club. To that end, last month the board gave all ARC-ers the chance to propose a candidate for this challenging and inspiring position.

From the applications, one name came to the fore: Michelle Borm. At the next ALV, the current secretary and All Blues player will be nominated by the board as the new Chairman of the Amstelveense Rugby Club.

Michelle has been a member of ARC since 2010, playing in the women’s team, as a cluster with the Almere Bulldogs. From 2012 she played in the successful “All Blues” cluster with RC Hilversum, of which she also captain for 3 years. She was last year promoted with this team to the Ereklasse. Since June 26th, 2012 she has been active on the board as Secretary.

Michelle can be elected on the approval of the members. We hope to welcome you to do that at the upcoming ALV.

The board members are available for further information.

Please follow and like us:
Facebook
Twitter
RSS
Follow by Email
© 2019 Amstelveense Rugby Club Drafie's Design
Menu