Michiel Smit

jun 292016
 

Nick Gale Voorzitter ARCMet drie finaleplaatsen in de vaderlandse Platecompetitie – voor ons eerste team, onze Colts en onze Junioren – hebben we afgelopen seizoen laten zien dat rugby en sportieve prestaties hand in hand gaan. Met maar één puntje verloor ons eerste team de ereklasse Platefinale (16-17), met maar een try verloren onze Colts (17-22), maar gelukkig hielden onze Junioren de Amstelveens trots fier overeind met een prachtige overwinning in hun finale (17-12). Daarnaast behaalden onze Dames en Cubs de vierde plaats, ons 3e team de vijfde plaats en ons 2e team de zesde plaats, terwijl onze Mini’s in de Top 10 van Rugby Nederland eindigden en onze Benjamins niet minder dan drie toernooien op hun naam wisten te schrijven.

Naast de prachtige prestaties van vele teams tegen touringclubs in Nederland en ver daarbuiten, verdient de kwartfinaleplaats van onze Lowlanders tijdens de Bingham Cup in Nashville (Tenn.) bijzondere aandacht. Ook gedenkwaardig is de inzet van de Wanderers, onze ‘derdeteamers’ en de jeugdtrainers/managers van een honderdtal TBM’ers, die met een rugbybal en een onbezorgde glimlach rondlopen. Zowel qua top- als breedtesport zit het bij ARC snor: we weten dan waarom en voor wie wij bezig zijn. 

Ook waren de Amstelveners afgelopen seizoen ruim vertegenwoordigd in uiteenlopende Nederlandse selecties: Jim Boelrijk, Danny Völker, Jamel Khoudja, Marsha Völker, Arno Macken, Jesse Kwak, Thomas Hendriks, Elmer Petersson, Amon Melissen en Borre Combee. En verschillende Amstelveners speelden in het buitenland. We zijn trots op jullie!

Tegelijkertijd met het verschijnen van deze nieuwsbrief valt het besluit van de gemeente inzake onze voorgenomen kunstgrasveld. Een nieuw, 24/7 rugbyveld brengt een aanzienlijke investering met zich mee en het faciliteren en financieren van onze strategische groeiambities is nu meer dan ooit aan de orde. Daarom zijn initiatieven zoals het oprichten van een Amstelveense Business Club en het blijvend engageren met sponsors en prospects van groot belang.

Naast het veld hebben wij meer inkomsten weten te genereren dan in seizoen 2014-2015, mede dankzij de Rugby World Cup (die de toon zette voor een gestage groei naar 550 leden en jeugdspelers) en de Six Nations. Tevens heeft een groot aantal puike feesten en toernooien daartoe bijgedragen; denk aan het Oktoberfest, de Nieuwjaarsreceptie, het Lentefeest, de Pannenkoekenwoensdagen, Super Saturday, een werkelijk top KiKa Rugby Toernooi, een stevige Amstelveense Amsterdam 7’s-delegatie en een schitterend End-Of-Season festival, allemaal vergezeld van relevante en regelmatige communicatie-uitingen. Dank aan Natasja en de leden van haar Communicatie & Evenementencommissie die vele uren hierin hebben gestoken. Aan wie kan zij het stokje doorgeven?

Wij zijn een aanzienlijke vereniging aan het worden en hebben alle hens aan dek nodig om ervoor te zorgen dat wij richting de beste, gezelligste en meest succesvolle rugbyvereniging van het land kunnen groeien. Kijk goed naar jezelf en bedenk: doe ik genoeg voor mijn cluppie? Bij twijfel, laat het me weten! Let’s say what we can do and do what we say we will do! Na een aantal welverdiende rugbyvrije weekjes hoop ik iedereen snel weer vol goede moed en fris en vrolijk op en naast het veld te zien. Zo’n mooi seizoen als 2015-2016 hebben we nog niet gehad… of gaan we dit samen overtreffen? Laten we daarvoor gaan, schouder aan schouder! 

Met ovale groet, mede namens mijn medebestuurders,

Nick Gale – voorzitter@arcrugby.nl

 

‘What a wonderful year we have had…’ by Nick Gale

With 3 final places in the Dutch Plate competition – our 1st team, our Colts and our Juniors – we have shown this season that Rugby and sportsmanship go hand in hand.

With only 1 point to spare our 1st team lost out in the Plate finale (16-17), with only one try the Colts lost (17-22), but happy to say the Juniors managed to grab victory in their finale (17-12). Furthermore our Ladies and Cubs managed to seclude 4th place, our 2nd team 6th place, and our Mini’s managed to place them in the Top 10 of Dutch Rugby and last but not least our Benjamin’s claimed 3 victories to their name!

Next to the many great games we played in and around Holland this year I would like to emphasize the great achievement of the ¼ finale place our Lowlanders took during the Bingham Cup in Nashville (Tenn.) Also memorable is the input of our Wanders, “our 3rd teamers” and the youth trainers/managers of our more than 100 youth TBM members who enjoy our Rugby sport with a smile on their face.  The way to the top is not only upwards but also in width, and we are doing alright!

 We were also represented in numerous Dutch Selections: Jim Boelrijk, Danny Völker, Jamel Khoudja, Marsha Völker, Arno Macken, Jesse Kwak, Thomas Hendriks, Elmer Petersson, Amon Melissen en Borre Combee. & numerous ARC players were active in other countries. We are all very proud of you!

At this same time as this newsletter the principal of Amstelveen will decide about our hopefully new fakegrass (kunstgras vertaling?) ground. A new field to facilitate 24/7 is a big investment but also important for our future and our ambitions. Therefor the founding of our Business Club and to keep engaging future prospects and sponsors is crucial.

We also generated other income for ARC.  Partly due to the Rugby World Cup and Six Nations; which gave Rugby in Holland and the world as a whole and so us as ARC, more exposure. Our club increased to 550 members! And don’t forget our parties; Oktoberfest, the Newyears reception, the Springparty, Pancake Wednesday, Super Saturday, Kika Rugby tournament and a wonderful End-of-Season festival all arranged by Natasja and her team from the Communication/Events committee. The hours they put in were amazing, is there anyone who would like to step in Natasja’s shoes for next season?

We are a significant club, increasing, growing in many ways and to make sure all is well organized to be the best rugbyclub of Holland we need help to grow! So look at yourself and think; Am I doing all there is for ARC? Let’s say what we can do and do what we say we will do!

I hope everyone will take their much needed (rugby) rest and I hope to see everyone again soon with new energy and good spirits to make next season the best season ever!

Let’s stand together!

Nick Gale

jun 152016
 
 
Goed nieuws vanuit Rugby Nederland U17, dit is de 1e voorlopige selectie, er zijn 3 jongens geselecteerd vanuit Amstelveen.
 
Na 26 juni wordt de definitieve selectie bekend.
 
Wie zijn er geselecteerd?
Berend Dragt Max Turland Melvin Scheppers
 
 Berend Dragt, Max Turland en Melvin Scheppers
 
Gefeliciteerd en veel succes!
mei 302016
 

 

EOS 2016 planning End of seasons feest 2016

Het feestje, End of Season Festival op zaterdag 11 juni!

Vanaf 15:00 uur is iedereen welkom!

Belangrijk is dat er op tijd de BBQ kaarten worden besteld, want anders heb je geen eten en dat zou jammer zijn. Je kan bestellen t/m  a.s. dinsdag 7 juni!

Dresscode: Paars en/of Roze (niet verplicht, wel leuk!)

Vanaf 17:30 uur start de BBQ voor de Kids en aansluitend de volwassenen tijdens het End of Season Festival voor iedereen.

En er is een live band Lolita & the Choirboys http://www.lolita-and-the-choirboys.nl en veel spelletjes en rugby natuurlijk, zie het schema:

De BBQ is volledig verzorgd en gebraden door Agterberg voor iedereen en er is altijd genoeg mits jij besteld.

Wat kan je krijgen en wat kost het?

 XL:

 • 1 broodje hamburger compleet
 • 2 stokjes kipsaté
 • 1 braadworst
 • 1 gemarineerde filetlapje

VEGGIE:

 • 1 broodje vegetarische hamburger
 • 2 stokjes vegetarische saté
 • 1 vegetarische hamburger los
 • 1 groentespies

SMALL :

 • 1 broodje hamburger compleet
 • 1 stokje kipsaté (voorgegaard)
 • 1 braadworst (voorgegaard)

BBQ is inclusief: Salades, sauzen, brood

 • Rundvleessalade
 • Pastasalade
 • Knoflook/grill/shaslik saus
 • Saté saus
 • Stokbrood
 • Kruidenboter

Prijs:                                                

€ 12,50 XL en/of VEGGIE

€   7,50 SMALL

BELANGRIJKE BBQ Informatie:

Dinsdag 7 juni je BBQ Kaart betaald = zaterdag heerlijk eten!!

Op basis van alle betaalde bestellingen bestellen wij het heerlijke eten!

Je kan het overmaken naar: Rabobank: NL02RABO0302387528 t.n.v.: Amstelveense Rugby Club o.v.v. jouw naam en wat je wil eten: XL, VEGGIE of SMALL.

Verspreid jij het aan jouw team en alle ouders, zodat wij net als vorig jaar een topafsluiting ervan maken samen!

Voor dit grote evenement hebben we veel handjes nodig bij diverse werkzaamheden door de dag en avond heen. We willen jou vragen ook te helpen.

We zoeken ook nog vrijwilligers die een uurtje willen helpen met bv spelletjes, merchandise, bar etc. Samen staan we sterk, geef je op (kost maar 30 seconden): http://www.survio.com/survey/d/Y3S7N1U8Y7H6N1T0F

Tot de 11e!

De commissie Communicatie & Evenementen

 

English Version:

The party, End of Season Festival on Saturday, June 11th!

It is important that ordered the BBQ cards on time, otherwise you do not eat and that would be unfortunate. You can order up at the latest at Tuesday, June 7!

Dresscode: Purple and/or Pink (nice but not required)! 

From 17:30 am start the BBQ for the kids and then adults during the End of Season Festival for everyone.

And there is a live band Lolita & The Boys Choir http://www.lolita-and-the-choirboys.nl  and lots of games and rugby of course, see the schedule:

ESO Festival activity planning 2016

The BBQ is fully catered and fried by Agterberg for everyone and there is always plenty long as you ordered.

What can you get and what does it cost?

 XL:

 • 1 hamburger complete
 • 2 chicken satay sticks
 • 1 bratwurst
 • 1 marinated fillet steak

VEGGIE:

 • 1 roll vegetarian burger
 • 2 sticks vegetarian satay
 • 1 veggie burger loose
 • 1 vegetable skewer

SMALL:

 • 1 hamburger complete
 • 1 stick chicken satay (pre-cooked)
 • 1 bratwurst (pre-cooked)

BBQ includes: salads, sauces, bread

 • Beef salad
 • Pasta salad
 • Garlic / grill / shaslik sauce
 • Satay sauce
 • French bread
 • Garlic butter

Price:

€ 12.50 XL and / or VEGGIE

€ 7.50 SMALL

BBQ Important Information:

Tuesday, June 7  your BBQ ticket paid  = Saturday delicious food !!

Based on all paid orders we order the delicious food!

You can transfer to Rabobank: NL02RABO0302387528 attn: Amstelveen Rugby Club with your name and what you want to eat: XL, VEGGIE or SMALL.

You spread it on your team and all parents, so we like last year make it a great afternoon/night together!

For this great event we need a lot of hands in various activities throughout the day and evening. We want to help you ask.

We are also looking for volunteers to help for an hour with the games, merchandise, bar etc. Together we can do this! Please fill up this form, only 30 seconds: http://www.survio.com/survey/d/Y3S7N1U8Y7H6N1T0F

Until the 11th!

The Committee Communications & Events

mei 252016
 

amsterdam-sevens-mob-sp

In voorbereiding op Amsterdam Sevens dit weekend komt er een tweetal teams trainen bij ons, de moeite waard om een kijkje te komen nemen, want dit zijn wellicht kanshebbers voor de titel!

Donderdagavond van 18-20 uur traint het Seven team van Susie’s Saloon bij ons.

Enkele big names: uit NZ Troy Smith (Canterbury), Maakai Nicol (Canterbury) Billy Ropahi (Hawks), Jordan Bunce (Manuatu), Lote Raikadula https://en.wikipedia.org/wiki/Lote_Raikabula, Beaudein Waaka, David Raikuna en Jayden Wiltshire. Uit Engeland: Mark Odejobi (England 7s), David Smith (England Students). Uit Australie: Te Paouao Stephens (Tasmania). Uit Fiji: Vaisea Nacuyu (playmaker, winger en wellicht de snelste speler van AMS7s 2016.)

Vrijdagavond van 18-20 uur traint de team van Nick Warren (the Pups) bij ons.

Nick wordt bijgestaan door Warren Abrahams (Quins Senior Academy Coach & England 7s Development coach.

Enkele big names: Blair Cowen (huidige Schotland squad), Simon Zebo  https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Zebo (Ierland & British Lions), Daffyd James (Wales & British Lions); Ben Kay (Engeland & British Lions). 4x Wales 7s: Rees Jones, Rhodri McAtee, Dorian Jones, Jamie Harris. 2x England 7s: Tom Bowen, Dan Bibby (werd speler van het toernooi in 2013 met Susie’s):   http://www.englandrugby.com/england/england-sevens/squads/dan-bibby/.Ook nog Neville Edwards (Sale Sharks), Tim Usasz (2011 USA World Cup captain) en Luke Hume (huidige USA 15s); and Jeremy Manning (Munster European Cup Winnee).

Pups Rugby recently won the Las Vegas 7s beating Spain (final), Portugal (semi-final) and USA select (quarter-final).

Wees allen welkom om te komen kijken hoe zij zich gereed maken voor Amsterdam Sevens komend weekend!

Verder hebben wij natuurlijk onze eigen 2 teams natuurlijk komend weekend bij Amsterdam Sevens:  ARC1 en de Wanderers

Maar er speelt ook een aantal spelers in:

 • The old navigators
 • RC chatreuse
 • Pianosjouwers
 • Bsg spartans
 • Exiled sharks
 • Susie’s saloon ladies
 • MoBroVeterans

Dus kom hen aanmoedigen tijdens dit geweldige internationale toernooi!

mei 252016
 

Beste rugbygenoten,

De afgelopen weken heb ik herhaaldelijk van betrokken mede-ARC’ers gehoord dat ze zich zorgen maken over de kwaliteit van onze rugby jeugd. Dit baseren zij mede op het gegeven dat dit seizoen zowel de colts, junioren als cubs voor de Plate speelden, terwijl we de afgelopen jaren in de Cup stonden. Ik wil daar graag een paar woorden aan wijden. Ik ben al jaren betrokken bij de jeugd en het afgelopen seizoen speelde mijn zoon in de colts en spelen diverse zonen van rugbygenoten/-vrienden van mij in de verschillende leeftijdscategorieën. Daarnaast heb ik de mini’s en junioren getraind en dus van dichtbij kunnen zien hoe ze zich ontwikkelen.

We zijn in een paar jaar sterk gegroeid, hetgeen betekent dat teams uit een mix van spelers bestaan met veel of juist helemaal geen ervaring. Bij de jonge jeugd (TBM) is de stelregel dat we ervaren en minder ervaren spelers bij elkaar zetten en zo bevorderen dat ze van elkaar leren. Daarnaast willen we dat iedereen speeltijd krijgt en dat dit belangrijker is dan de uiteindelijke winst. Ik ben elke keer weer verbaasd over de inzet bij training en in de wedstrijden en het enthousiasme waarmee de sport wordt beleefd. Bij de cubs en junioren is er sprake van een overgangsfase; de kinderen lopen zeer uiteen qua lichamelijke en mentale ontwikkeling en dat zie je meteen terug in het spel. De techniek om te tackelen, te passen enzovoort is bij de meeste wel aanwezig (dat kun je tijdens de training zien), maar in een wedstrijd kan het er de ene week wel uitkomen en de week erop niet. Zit het mee, dan zit het heel erg mee; zit het tegen, dan lukt niets meer… Bedenk goed: dit zijn pubers, die ons blijven verbazen. Als ze eindelijk colts zijn, dan proberen we de focus te verleggen naar prestatie, hoewel ook hier spelplezier de boventoon voert.

Elk seizoen heb je in een jeugdteam te maken met 1e en 2e jaars. Een 2e jaars kan 1,5 tot 2 jaar ouder zijn dan een 1e jaars en dat leeftijdsverschil is enorm, vooral in de pubertijd. Heb je een team met overwegend 2e jaars, dan kun je het fysiek vaak winnen, heb je een team met overwegend 1e jaars dan zul je het op techniek moeten doen. Terugkijkend op het afgelopen seizoen heb ik de Colts in bijna alle wedstrijden gezien. Een belangrijk deel van de spelers is 1e jaars. Ze hebben een paar nieuwe jongens en daarnaast 2 junioren die gedispenseerd zijn. Een hele jonge ploeg dus, die het gehele seizoen een beperkt aantal spelers kon opstellen en regelmatig met 13 of 14 man moest spelen. Dat de groep de plate finale haalde is bewonderenswaardig. Uiteindelijk verloren ze met 14 man op het nippertje van Den Haag, de enige andere finalist die dag die een eigen clubteam op de been bracht. In de andere finale stond een combinatieteam van West tegenover de Hilversum/Gooi Combinatie. Bij onze de colts zitten spelers die qua spelniveau vergelijkbaar zijn met leeftijdgenoten van toen die nu in het 1e spelen en/of het nationale team hebben gehaald.

Ook bij de junioren barst het van het talent en hebben we te maken met een grote groep ervaren 1e jaars, die soms fysiek worden overbluft. Vooral in het begin van het jaar hebben de jongens daar last van gehad, maar inmiddels is er geen team in Nederland waar we niet van kunnen winnen. Wie de plate finale van junioren heeft gezien, moet hebben genoten. Tot slot is het leuk om te weten dat diverse jongens uit de junioren en colts (vaak op eigen initiatief) het komende jaar naar het buitenland vertrekken, om daar te rugbyen. De bestemmingen zijn Zuid-Afrika, Nieuw Zeeland, Australië, Engeland en wellicht Frankrijk. Rugby als een ‘ticket to the world”: wat een gaaf resultaat!

Het komende jaar hebben we in alle leeftijdsgroepen ruim voldoende spelers, soms zelfs voor 2 teams (mini’s, cubs en junioren). Dat betekent echter wel dat we de staf moeten uitbreiden met trainers, coaches en managers. Ik begrijp dat we de komende tijd met de nieuwe TC de betreffende begeleiding gaan regelen. Ik zie het liefst dat ook oud-jeugdspelers die inmiddels in de senioren meespelen zich bij ons aansluiten, zoals een aantal al doet. Vooral positiespecifieke zaken kunnen vaak het best worden uitgelegd en aan de kids worden voorgedaan door iemand die het wekelijks zelf .

Ergo, zoals Gerrit altijd zei: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. En in geest van Cato de Oude ben ik overigens van mening dat Den Haag verslagen moet worden….

Ovale groet,

Rudy Hengeveld

mei 182016
 

BBQ 2016 Feestband 2016

Vanaf 17:30 uur start de BBQ tijdens het End of Seasons Festival voor iedereen met live band Lolita & the Choirboys http://www.lolita-and-the-choirboys.nl/ en veel spelletjes en rugby natuurlijk!

De BBQ is volledig verzorgd en gebraden door Agterberg voor iedereen en er is altijd genoeg mits jij besteld.

Wat kan je krijgen en wat kost het?

 XL:

1 broodje hamburger compleet

2 stokjes kipsaté

1 braadworst  

1 gemarineerde filetlapje

VEGGIE:

1 broodje vegetarische hamburger

2 stokjes vegetarische saté

1 vegetarische hamburger los

1 groentespies

SMALL :

1 broodje hamburger compleet

1 stokje kipsaté (voorgegaard)

1 braadworst (voorgegaard)

 BBQ is inclusief: Salades, sauzen, brood

 • Rundvleessalade
 • Pastasalade
 • Knoflook/grill/shaslik saus
 • Saté saus
 • Stokbrood 
 • Kruidenboter

Prijs:                                                 

€ 12,50 XL en/of VEGGIE

€   7,50 SMALL

BELANGRIJKE BBQ Informatie:

Vrijdag 3 juni vóór 12:00 uur je BBQ Kaart betaald = zaterdag heerlijk eten!!

NB. Als je twijfelt of jouw bank het op tijd over hebt gemaakt, maak een foto van je overmaking (bewijs) en mail dit dan na 3 juni naar marcomm@arcrugby.nl!

Op basis van alle betaalde bestellingen bestellen wij het heerlijke eten!

Je kan het overmaken naar: Rabobank NL02RABO0302387528 t.n.v.: Amstelveense Rugby Club o.v.v. jouw naam en wat je wil eten: XL, VEGGIE of SMALL.

Dus: Niet betaald = Geen BBQ helaas !!!!

IMPORTANT: BBQ Information:

Friday June 3th before 12:00 your BBQ  paid = Saturday great food !!

NOTE: If you’re unsure whether your bank  made over your money in time, take a picture of your payment (receipt/evidence) and mail it after June 3: marcomm@arcrugby.nl! Based on all paid orders we ordered the delicious food!

You can transfer the money att: Rabobank NL02RABO0302387528 attn.: Amstelveense Rugby Club with your name and what do you want to eat: XL, VEGGIE or SMALL

So: Not Paid = No BBQ unfortunately !!!!

See you at June 11!

End of seasons feest 2016

mei 092016
 

Cheque overhandiging KiKa 2016

Recordopbrengst voor goede doel na geslaagd toernooi!

Een betere dag konden organisatie en deelnemers van het 4e ARC KiKa Rugby Toernooi zich niet wensen. Op de dag dat Bevrijdings- en Hemelvaartsdag samenvielen, donderdag 5 mei, lag het terrein van de Amstelveense Rugby Club al in de vroege ochtend in de volle zon. De hele dag door genoten zo’n 1.000 aanwezigen van sportief jeugdrugby voor het goede doel KiKa.

Voor deze vierde editie van het inmiddels populaire ARC KiKa Rugby Toernooi hadden zich in totaal [36] jeugdteams in verschillende leeftijdsklassen aangemeld. Naast de Mini’s, Cubs en Junioren (10 t/m 16 jaar) konden dit jaar voor het eerst ook Turven en Benjamins (5 t/m 9 jaar) deelnemen. Op vijf velden namen de teams uit diverse streken o.a. Amsterdam, Haarlem, Hilversum, Castricum, Alkmaar, Rotterdam, Naarden en Breda het tegen elkaar en de teams van thuisclub ARC op.

Het toernooi opende met een kort welkomstwoord door ARC voorzitter Nick Gale, gevolgd door lovende woorden van de Amstelveense sportwethouder Peter Bot. Hij prees ARC om de sociale bewogenheid van de club, waarna hij zelf in beweging kwam door op het hoofdveld de aftrap te verrichten van de eerste wedstrijd. Kort daarna startten op alle velden de wedstrijden, met KiKa bij voorbaat als grote winnaar.

ARC had zich uitstekend voorbereid op de circa 1.000 mensen – spelers, ouders, vrienden – die op het sportcomplex aan de Sportlaan genoten van rugby, zon, eten en drinken. Kenmerkend voor de rugbysport verliep het toernooi in een ontspannen en gezellige sfeer. Er werd fanatiek maar sportief gestreden om de winst met de volgende winnaars per leeftijdsklasse: Junioren –  Castricum, Cubs – Rugby Academy1, Mini’s – ’t Gooi, Benjamins – Hilversum en Turven – Diok.

Het toernooi besloot in de – nog steeds zonnige – namiddag met de prijsuitreiking voor de spelers en de trekking van de loterij voor het goede doel. Zo was het 4e ARC KiKa Rugby toernooi uiteindelijk goed voor een recordopbrengst van € 4.412,45 met dank aan alle deelnemende teams, bezoekers, referees, EHBO, donateurs, fysiotherapeuten, arts en alle vrijwilligers!

Tot volgend jaar Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei 2017!

 Met speciale dank aan:

  Accuraat   Mawi     Signavure     Aeroprint       

+ alle vrijwilligers, referees, techniek, EHBO, fysiotherapeuten, artsen, en niet te vergeten de spelende teams en begeleiding + vele toeschouwers!

 Foto’s van Damiaan Zwietering: https://goo.gl/photos/MD4oN7CnzCdDSDRH7

En natuurlijk staan er fotos op de facebookpagina van o.a. Natalie Bouwens: https://www.facebook.com/arckikatoernooi/

Copywrite: Stephan van de Ven

apr 242016
 

Fotograaf: Frank Klokkers

Onlangs bereikte het eerste team van de Amstelveense Rugby Club de Plate finale van de nationale rugbycompetitie. In hun kielzog speelden afgelopen weekend ook de ARC Junioren (under 17) en de ARC Colts (under 19) Plate finales in het stadion van het Nationaal Rugby Centrum Amsterdam. Bovendien was ARC in de leeftijdsklasse 11-12 jaar met een team vertegenwoordigd bij het NK Mini’s in Etten-Leur.

1e plaats Plate finale ARC Junioren

De Junioren van ARC moest het zaterdag jl. onder grote publieke belangstelling opnemen tegen het vastberaden vijftiental van ’t Gooi. Hard gevochten werd er in de eerste 20 minuten om een voorsprong te nemen. Amstelveen deed dat als eerste (7-0), maar het antwoord van ’t Gooi lag meteen klaar (7-7). Vlak voor rust gingen de Amstelveense Junioren voor de tweede keer over de tryline (rust: 12-7).

Toen Amstelveen halverwege de tweede helft voor de derde keer een vijfpunter maakte (17-7) leek de wedstrijd op slot, maar niks was minder waar. ’t Gooi bleef vechten voor wat het waard was en bracht met een schitterende try in de hoek van het veld de score naar 17-12 terug. Doordat de veelbelovende Amstelveense jeugdequipe koel en geconcentreerd wist te blijven, werd de (verdiende) overwinning een feit.

2e plaats Plate finale ARC Colts

Op de tweede finaledag voor ARC van afgelopen weekend traden de Amstelveense Colts aan tegen die van Den Haag. Met de kick-off start ARC een offensief waarop de Hagenezen 10 minuten lang geen antwoord hebben dat hen op de helft van hun tegenstander brengt. Dan uit de kracht van Amstelveen zich in een gevaarlijke lift tackle, die de scheidsrechter resoluut met rood bestraft. Met één speler minder moet de formatie zich hervinden, waar Den Haag halverwege de eerste helft dankbaar gebruik van maakt. Een prachtig in de lijn uitgespeelde bal eindigt achter de tryline aan Amstelveense zijde: 5-0. Even later breekt HRC ook in het midden door de verzwakte verdediging heen en komt de stand (met conversie) op 12-0. Maar Amstelveen slaagt er vrijwel direct in om na een inworp in de 22 meter van Den Haag de bal via een driving maul over de tryline te brengen: 12-5.

Na de rust start ARC aanvallend en weet door langdurig druk te zetten de rollen om te keren; twee zwaar bevochten tries en een conversie brengen de stand op 12-17. Nu is het HRC dat aan de bak moet en ze kiezen voor de verrassing, waarbij het voordeel van één man meer tot twee keer toe een snel gemaakte try oplevert: 22-17. Dan zet ARC in de eindfase 10 minuten lang alles op alles in de 22 meter, waar Den Haag zich stevig moet weren om een try te voorkomen, helaas voor Amstelveen met succes. Met hun tweede plaats hebben de ARC Colts echter evengoed een prestatie van formaat geleverd.

10e plaats Nederlands Kampioenschap ARC Mini’s

Door zich in de twee voorrondes in Delft en Eindhoven overtuigend te kwalificeren, stonden de ARC Mini’s afgelopen zaterdag op het Nationaal Kampioenschap Mini’s in Etten-Leur. Daar streden de 12 beste teams van 11- en 12 jarigen om de landstitel. De eerste tegenstander was Breda, dat de jonge Amstelveners met mooi en doeltreffend rugby wakker schudde: 4-0. De Dukes uit Den Bosch kregen hiervoor in de volgende wedstrijd ook nog even de gelegenheid, waardoor de voorsprong tot 5-1 kon oplopen. Het inmiddels ontwaakte ARC wist daar nog 5-3 van te maken.

Op basis van de poule-uitslagen kwam ARC in de kruisfinale Rotterdam tegen, dat een hele gelijkwaardige tegenstander bleek te zijn. Bij rust leidt Rotterdam met 1-0, maar in de tweede helft pakt Amstelveen met twee punten uiteindelijk toch de winst. Hierdoor komt ARC in de volgende wedstrijd tegenover Hilversum te staan, dat al snel met 2-0 de leiding pakt. Maar de Amstelveense Mini’s vechten zich dapper terug naar 2-2 en na een tegenpunt naar 3-3. Hierop volgt een verlenging, waaruit Hilversum meteen de gouden try drukt. Het perfect verzorgde toernooi om de landstitle in gewonnen door Den Haag en de ARC Mini’s behoren met hun eindclassering tot de beste 10 teams van Nederland!

Copy: Stephan van de Ven

Foto van arc junioren: Frank Klokkers 

apr 172016
 

 

Fotograaf: Kevin Scott

Fotograaf: Kevin Scott

Het stadion van het Nationaal Rugby Centrum Amsterdam vult zich op zaterdag 16 april al vroeg met de zwartwitte aanhang van Oemoemenoe uit het verre Middelburg. Voor de ARC supporters is de reis minder lang en met de naderende kick-off kleurt de tribune blauw. Dat geldt onder invloed van een sterke, koude wind ook voor de donkere lucht. Een paar minuten voor elf komen beide teams, onder luid applaus en begeleid door de beat van  “Eye of the tiger”, het veld op voor de eindstrijd om de Plate van de Lotto Ereklasse.

Veelbelovende eerste helft

Voor ARC1 is de Plate Finale de bekroning van een prachtige zegereeks, waarmee het relatief jonge team heeft laten zien wat het aan talent in huis heeft. De strijd om de Plate bepaalt welk team zich “de beste van het rechterrijtje” (zoals bepaald na de 1e fase van de competitie) mag noemen. Eerder dit seizoen wisten de Amstelveners de Zeeuwen met 23-14 en 21-8 te verslaan, 1 wedstrijd wonnen de Zeeuwen met 36-20. Meteen na de aftrap door Oemoemenoe pakken de blauwen dan ook zelfverzekerd balbezit en meters richting de tryline van de Middelburgers. Na een minutenlang durend offensief geeft een vrije trap zwartwit even lucht, maar ARC herovert direct de bal om de aanval te hervatten. De eerste vrij trap in het voordeel van blauw wordt helaas niet benut, maar zo’n 5 minuten later volgt de tweede, waarmee Melvin Gale vanaf zo’n 25 meter de score op 3-0 zet. Slechts een paar minuten later dwingt zijn aanvallende team weer een vrije trap af, net binnen het 22 meter gebied, en weer jaagt Melvin Gale de bal trefzeker tussen de palen: 6-0. De voorsprong maakt de blauwen zichtbaar hongerig naar meer en Oemoemenoe moet verdedigend flink aan bak om ARC van een try af te houden. Uiteindelijk passt Amstelveen de bal uit een scrum op zo’n 5 meter van de tryline razendsnel door naar Aaron Lane, die op volle snelheid het lang bevochten punt achter de lijn drukt: 11-0. De conversie blijft uit maar ARC én aanhang zijn in de winning mood, ondanks een gemiste vrije trap en een opstekende “arbitraire tegenwind” in de laatste minuten van de eerste helft. Met (onbenutte) vrije trappen in hun voordeel en twee keer (!) resoluut geel voor Amstelveen, gaat Oemoemenoe met beperkte schade én perspectief de kleedkamer in.

Zinderende finale

Door de resterende straftijd van de gele kaarten aan het einde de eerste helft, start ARC de tweede helft met twee spelers minder: 13 blauwen tegen 15 zwartwitten. Bovendien hebben de Amstelveners door de wisseling van speelhelft de koude wind nu tegen. Geen lekker begin dus, maar dat schijnt het gemotiveerde team niet te deren. Het ARC-spel is onverminderd aanvallend en Oemoemenoe slaagt er niet in om het voordeel van twee man meer te benutten. Als de straftijd is verstreken en Amstelveen na bijna 10 minuten spelen weer op volle sterkte is, wordt het offensieve spel in de stijl van de eerste helft hervat. In de 53e minuut laat ARC met een indrukwekkende driving maul over bijna 20 meter zien welke power het in huis heeft. De wenselijke try blijft echter uit en gaat in de 55e minuut geheel onverwacht naar Oemoemenoe, dat behendig een slordig pass uit de aanvalslijn van ARC plukt om deze razendsnel tot achter de tryline te brengen: 5-11. Amstelveen laat zich echter niet van de wijs brengen en blijft aanvallend jagen op punten, wat al twee minuten later bijna leidt tot de tegentry. Die is zelfs prachtig gedrukt, maar wordt na onhandig overleg tussen scheids- en lijnrechter, over of het nu wel of niet een try is, uiteindelijk afgekeurd op een knock-on waarvan al buiten het 22 meter gebied sprake zou zijn geweest. Waar ARC op dit moment de wedstrijd had willen en kunnen bepalen, is het Oemoemenoe dat gebruik maakt van situatie om de eigen ambities voor de Plate nog eens te benadrukken. Al worstelend tegen een sterker spelend ARC komen in de Zeeuwen krachten boven waarmee het team er steeds beter in slaagt om de Amstelveense aanvallen te stuiten. Sterker nog, in de 69e minuut dringen ze tot diep op de Amstelveense helft door, waar blauw de aanval in eerste instantie dapper pareert. Oemoemenoe ruikt echter belangrijke punten en pakt alsnog de try, inclusief conversie! Geheel tegen het beeld van de wedstrijd in staat het ineens 12-11 en heeft ARC nog slechts 10 minuten om te bewijzen dat de Plate in de Amstelveense prijzenkast thuis hoort.

Rugby & Murphy

In de “finale van de finale” die volgt, lijkt het tij zich eerst in het voordeel van ARC te keren. Een tackle in de lucht kost Oemoemenoe een gele kaart en met een man meer zet blauw de aanval in. Nadat Amstelveen eerst 3 kostbare punten uit een – gemiste – vrije trap op de palen laat liggen, is het na een mooi opgezette aanval raak: 12-16. Omdat er helaas niet wordt geconverteerd, werkt deze schrale voorsprong als een rode lap op de Middelburgers, die duidelijk aangeven dat zij de strijd nog niet opgeven, integendeel! Dit komt bovenop de druk en bewijsdrang van ARC om het seizoen in de stijgende lijn van de laatste wedstrijden af te sluiten. Hiertegen blijkt het jonge team helaas (nog) niet bestand en laat zich overrompelen door een laatste offensief van de tegenstander. De tackles van ARC missen doel en Oemoemenoe pakt met een gedegen aanval de laatste try van de wedstrijd en daarmee de Plate: 17-16. ARC verdiende de winst, maar Oemoemenoe heeft de winst verdiend: proficiat!

Copywrite: Stephan van de Ven

apr 152016
 

30 april

Op zaterdag 30 april staat er bij ARC weer een bruisende rugbydag op het programma.

Speciaal voor de Colts van het komende seizoen (Junioren en 1e jaars Colts) organiseert coach/trainer Thomas Muldoon een meeting om kennis met elkaar te maken. Bij deze informatieve bijeenkomst over het nieuwe rugbyseizoen 2016/2017 zijn ouders natuurlijk ook van harte welkom. De meeting begint om 10.30 uur in het clubhuis van ARC.

Aansluitend volgen er drie internationale wedstrijden waarin, naast de eerder genoemde Colts, ook onze Cubs en een ARC combiteam aantreden. Bovendien vindt er vanaf ongeveer 12.00 uur ook een Gaelic Football training plaats. Als het weer dan ook nog een beetje meezit, belooft zaterdag 30 april bij ARC een heerlijke rugbydag met, voor en door jong en oud te worden!

De agenda van zaterdag 30 april:

 • 10.30 uur: Colts meeting in clubhuis voor Junioren en 1e jaar Colts (en hun ouders)
 • 12.00 uur: training Gaelic Football
 • 12.00 uur: KO van wedstrijd ARC Cubs/Junioren – Tavistock RC.
 • 13.00 uur: KO van wedstrijd ARC Colts/Junioren – Bryncethin RFC
 • 15.00 uur: KO van wedstrijd ARC combiteam – Bromsgrove Crusaders (Veterans)
apr 122016
 

Elmer Peterson

The penultimate game, the last of the regular season.

The weather was once again bright and sunny with a steady wind blowing across the pitch, just as last week. This week however, was more relaxed, the primary reason being we had 18 colts. So nice actually being able to field a complete back line, with everyone in their best position.

The game started with the Bassets kicking off, but failing to clear 10m, so went to a scrum. We lost this far too easily and would have been in a lot of trouble if the Basset prop had not picked up an injury shortly afterwards. Uncontested scrums from thereon in.

The initial 10 or so minutes was edged by the Bassets, who were quicker and more physical at the breakdown. Although the referee could have been a little more diligent in this phase of play, we should have stepped up and managed this ourselves, an aspect that we will work on in training. Despite the Bassets initial dominance, we slowly began moving up the field and finally established a platform to launch our back line. Today this included Mathijus who despite being well over 100kg, is quick. Receiving the ball on the half way line, he proceeded to gently push aside the 5 bassets who got close enough and run all the way to score in the corner.

The Bassets, took exception to this and set about forcing their way down field and finding a gap close to the breakdown, went flying through only being stopped some 10m out. Although the colts put in a dogged defence, the Bassets were awarded a scrum 5m out. From this scrum, we were slow to react to the realignment of the Bassets back line and rightly punished for it.

The pattern of the game then became established with us playing our off load game, dominating the line-out with both Thomas and Niels stealing balls. The bassets, when they stole the ball at rucks would bash away at our defence and occasionally kick deep. Now, in the previous week this had caused all sorts of problems as we were without wings. Not so this week, with Julius covering deep, the first big kick was caught and run back, very effectively, as the Bassets were left scrambling to cover, 30m made. The Bassets then tried the same tactic shortly afterwards and Julius again sliced through the Bassets making 30m. From these returns, followed a dominant period for the Colts and a few minutes later, Julius finished off an attack down the flank. Thereafter, we were able to press the Basset line again moving further ahead. It was also at this point that Elmer took over the kicking, and a faultless kicking display followed, even though most of the kicks were from the sideline.

In the last few minutes of the half we were attacking some 10m out when Morris was tackled after the whistle, followed by some pushing. The Bassets, one in particular, came flying in and jumped on Niels R. We reacted not by punching, but all running immediately in support and smothering those who might be dumb enough to go further. Oddly though the penalty was awarded against us.

The second half started a little better than the first and we were able to keep the Bassets in their own half, most of the time. And with some excellent line breaks from both forwards and backs the pressure mounted and finally rewarded with another score. The Bassets did not back away at any stage of this game and the effectiveness and physicality at the breakdown provided sufficient platforms to attack. We were not helping ourselves at this point as we were tackling to high. Another area of focus at training. The Colts, however did protect their line and eventually cleared up field. From another stolen line-out ball Thomas burst up field good support work seen us camped deep in the Bassets half. Shortly thereafter another score. Well in control now, we would absorb the Basset attacks and counter. From one of these, came what is easily the best score of the game. Initial break down the middle of the field, support play seen the ball moved wide going through several pairs of hands. The running lines then straightened  and again the ball moved through several pairs of hands, going backwards and forwards with the final pass being given to little Niels some 3m out and cms from the sideline. Running and diving for the corner just as the last desperate tackle came in, score. Great play, even more so as this was the only time little Niels touched the ball all day, having only just come on.

This would have been a fine end to the game, but no, the Bassets had enough time to deliver a last attack and the missed tackles, noted earlier, gave the Bassets their 3rd and final score.

Victory by 38 to 17, in a physical and strongly contested game. Very satisfying result with a good all round team effort. That said we do need to step up our tackling and work at the breakdown.

Thanks to Carlos, Louis, Misha, Niels R, Eise, Mario, Jake, Thomas, Morris, Elmer, Julius, Matthijs, Youri, Jasper, Joost, Koen, Stan and Niels E.

Also thanks to the all the parents who made the effort to go to Sassenheim, your support is appreciated.

The next and last game is the Plate final on the 24th April at 13.00 in the national stadium. If you can, would like to see you there as the boys should have recognition for their efforts through this difficult year.

Thomas Muldoon

© 2019 Amstelveense Rugby Club Drafie's Design
Menu