Gedragsregels en statuten

 

*Update Augustus 2017 *English version will follow shortly, our apologies for the inconvenience*

Rugby is a hooligan’s game played by gentlemen

Normen en waarden zijn heel belangrijk bij het beoefenen van rugby. Kernwaarden zijn onder andere respect en discipline. De Amstelveense Rugby Club wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, supporters en ouders/verzorgers op dit vlak. Rugby moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen spelen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels, welke door Bestuur en Commissies actief worden uitgedragen en gehandhaafd.

Vooral de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Ook hebben we als club de verantwoordelijkheid om een zo veilig mogelijke omgeving te scheppen, en ongewenst gedrag, waaronder pesten en  seksuele intimidatie, zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom is er besloten om alle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen te vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Momenteel ligt het verzoek om de kosten die gemoeid zijn met het aanvragen van een VOG bij NOC*NSF, wij houden de staf op de hoogte van de voortgang.

Belangrijk is ook om dit onderwerp binnen verenigingen bespreekbaar te maken. U kunt daarom te allen tijde met de bestuursleden contact opnemen, of met de vertrouwenspersoon van de club: Annemarie Noor (vertrouwenspersoonarcrugby@gmail.com)

ARC heeft uitgebreide gedragsregels opgesteld. De gedragsregels kunnen onder aan deze pagina gedownload worden. Er zal binnenkort ook een boekje worden uitgegeven waarin de gedragsregels worden samengevat.  

Voor meer informatie over gedragsregels en vertrouwenszaken kunt u ook terecht op de site van het NOC*NSF https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport, of het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke belkosten)


Rugby is a hooligan’s game played by gentlemen
Norms and values are very important to the game of rugby. The Amstelveense Rugby Club wants to contribute to the awareness and application of our Code of Conduct amongst players and coaching staff, supporters,  parents and guardians. ARC is a meeting place for all those who love the game of rugby, and that calls for crystal-clear guidelines that are lived and breathed by the Board and the various club subcommittees. Senior members, coaching staff, team managers, match officials, supporters, volunteers and – of course – the parents / guardians of our youth players have an important responsibility to promote adherence to and seek compliance with the Code of Conduct of the Amstelveense Rugby Club.

 

Links:

© 2019 Amstelveense Rugby Club Drafie's Design
Menu