Club van 100

 

*English below*

Beste rugby vrienden, (groot)ouders, liefhebbers,

Sinds zeven jaar kennen we binnen ARC een Club van 100, door en voor mensen die meer willen doen voor ARC, onze Rugby Club. Het geld dat we daarmee ophalen wordt gebruikt voor die behoeftes waar de club nu geen geld voor heeft. Vorig jaar zijn we in staat geweest enkele bijzondere activiteiten te faciliteren dankzij het nieuwe clubhuis en sponsor bijdrages.

We noemen bijvoorbeeld de medische uitrusting, rugbyspecifieke EHBO en een bredere ondersteuning van onze snelgroeiende jeugdafdeling. Dit jaar zijn wij voornemens meer nadruk te leggen op onze jeugdspelers en vooral het bevorderen van hun talent en toekomstige carrière. Om dit te bereiken zijn gelden nodig voor het investeren in onze faciliteiten en het organiseren van evenementen voor de jeugd welke niet uit de dagelijkse middelen bekostigd kunnen worden. We luisteren graag naar uw ideeën hoe we deze opbrengsten het beste kunnen besteden om onze jeugd te ondersteunen.

Wat krijg je voor terug als lid van Club van 100:

  • 2x per jaar een borrel of informatie avond met betrekking tot de Club van 100.
  • Inspraak: de commissie ontvangt graag ideeën of verzoeken van de leden van de Club van 100 waar ze graag het geld aan besteed ziet worden.
  • Driemaandelijks nieuwsbrief met de laatste informatie van Club van 100 en ARC.

Hart voor ARC? Word lid van de Club van 100! Aanmelden kan via clubvan100@arcrugby.nl. Na de ontvangst van je email zullen wij contact met je opnemen en ontvang je een inschrijfformulier.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor je tijd om deze informatie brief te lezen. Ons doel is om dit jaar (minimaal) 100 leden te hebben voor het eind van dit seizoen dus als je het wilt doorsturen aan iemand die geïnteresseerd zou kunnen zijn om lid te worden dan zouden wij dat bijzonder waarderen.

We moedigen u als geïnteresseerde in de Amstelveense Rugby Club aan lid te worden van Club van 100 en ons te helpen in het verwezenlijken van bovengenoemde doelstellingen voor onze jeugdafdeling middels uw ideeën.

Met sportieve rugby groeten,

Club van 100 Commissie

Hans Bax – ARC Penningmeester

Simone van ’t Wout

****************************************************************************************************************************************************************************************

Dear rugby friends, rugby (grand)parents, rugby lovers,

Seven years ago, the Club van 100 was founded by and for people who want to do more for ARC. The money we raise will be used for investments for which the club does not have funds right now. Last season we facilitated some extraordinary items as a result of the move to the new clubhouse as well as the usual sponsorship.

  • The Club van 100 has for example sponsored medical kits, rugby-specific First Aid courses and supports our fast growing youth academy. This year we are looking to increase our emphasis on younger players and seeking them to develop their rugby talents and careers. Our goal is to invest in rugby facilities and events which cannot be paid out of the normal club funds and which enhance the rugby environment with particular emphasis on our youth. We welcome your ideas and feedback on where we can best put the funds we collect to best use.

What do you get in return as member of the Club van 100:

  • Twice per year a drink or information evening regarding the Club van 100.
  • Participation: the Commission welcomes the ideas, suggestions or requests from the members of the Club van 100 as to what they like the committee to spend the money on. Quarterly newsletter with information about the Club van 100 and ARC.

Interested to become a member of the Club of 100! You may sign up via clubvan100@arcrugby.nl. As a member of the Club van 100 you will pay an annual contribution of 100 euro. We will contact you as soon as we receive your email of interest.

We thank you in advance for your time to read our information letter. Our goal is to have (at least) 100 members by the end of this season so please feel free to forward this information letter to anyone that you might think would be interested to become a member and support ARC in a special way.

We urge you as an interested Amstelveense Rugby Club patron to get involved in the Club van 100 both in becoming a member and in helping us to generate ideas to invest the funds raised to further advance the rugby playing experience for our (particularly youth) members .

Rugby greetings,

Club van 100 Commissie

Hans Bax – ARC Penningmeester

Simone van ’t Wout 

© 2019 Amstelveense Rugby Club Drafie's Design
Menu