Bestuursmededelingen

 

Van de Bestuurstafel –  18 september 2015

Beste leden, in deze nieuwe rubriek houden we jullie op de hoogte van wat er zoal tijdens een bestuursvergadering besproken wordt.

Bestuursvergadering 8 september 2015

  • De vergadering van 8 september stond vooral in het teken van de voorbereidingen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 5 oktober aanstaande. Tijdens deze ALV wordt vooral aandacht besteed aan het financiële overzicht van het vorige seizoen en vooruitgeblikt op komend seizoen. Het bestuur is er van overtuigd dat de Penningmeester een solide overzicht kan geven en we hopen op een grote opkomst op maandagavond 5 oktober, 20.00 uur.
  • De aftrap van de competitie is dit weekend. De spelers hebben hard getraind en zijn er klaar voor! Goed nieuws voor de toeschouwers vanaf het balkon, het ‘leunmuurtje’ is geheel hersteld! De haag van coniferen is verwijderd en we hebben weer een mooi uitzicht op het veld. Nu nog allemaal hard plastic glazen gebruiken buiten (deze zijn besteld!) en we zijn helemaal ‘good to go’!
  • Zoals jullie weten, draait de club op vrijwilligers, en moet iedereen zijn steentje bijdragen. We zijn in enkele jaren gegroeid van een relatief klein clubje naar een bijna semi-professioneel bedrijf met ruim 460 spelende en niet-spelende leden. Het oude ARC-motto ‘Hou het rommelig, we kunnen het’, gaat al lang niet meer op. We kunnen het zeker, maar deze tijd vraagt om een gestructureerde aanpak. Ondanks dat we al een hele slag gemaakt hebben in het verbeteren van de structuur, zijn er nog veel verbeterpunten. Een groot deel van de frustraties in de club is dat het niet altijd duidelijk is voor iedereen wat eenieders taak is, en informatie niet altijd bij de juiste personen komt. Het bestuur wil er voor waken dat de mensen die zich nu inzetten voor de club, vaak naast hun full-time baan, hierdoor overbelast worden. Voor een overzicht van de hoofdstructuur van de belangrijkste taken verwijzen wij u naar de pagina Contact & Route.
  • Heb je vragen die in bovengenoemde hoofdcategorieën vallen, spreek een van de bestuursleden aan, eventueel verwijzen zij je door naar de juiste contactpersoon.

Met ovale groet,

Het Bestuur

© 2018 Amstelveense Rugby Club Drafie's Design
Menu